Polityka Prywatnosci/RODO

Informacje

o przetwarzaniu danych

1

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkolenia Mazur Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Cegielniana 34/12U e-mail: info@szkolenia_mazur.pl, tel. 535 444 45

 2

Dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usługi.

3

Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (w tym: biuro rachunkowe, prowadzący kurs)

4

Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody a potem przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.

6

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.