Kręgosłup - Osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Informacja o szkoleniu

Instruktor: Mgr Bogusław Mazur D.O.


Formuła kursu: 4 Moduły po 3 dni.


Koszt: 1650 zł / Moduł

Opis szkolenia:

Nowa, szersza formuła Kursu w wymiarze 130 godzin (IV moduły po 3 dni) poświęcone diagnostyce i leczeniu kręgosłupa, przekazują najobszerniejszą w Polsce wiedzę z zakresu całościowego badania i leczenia dolegliwości kręgosłupa w koncepcji osteopatycznej. Kurs  oparty jest na programie autorskim, bazującym na doświadczeniu i badaniach autora, wykorzystującym techniki osteopatii, chiropraktyki i terapii manualnej. 

 • Moduł I – kręgosłup lędźwiowy + miednica 1
 • Moduł II – miednica 2 + kręgosłup piersiowy
 • Moduł III – kręgosłup szyjny 1 i jama brzuszna
 • Moduł IV – kręgosłup szyjny 2 + integracja

Terminy szkolenia:

 • Moduł I – 12-14 Marzec 2021r
 • Moduł II – 17-19 Maj 2021r
 • Moduł III – 2-4 lipiec 2021r
 • Moduł IV – 2-4 Wrzesień 2021r

Mgr Bogusław Mazur D.O.

Współzałożyciel i dyrektor programowy STILL Academy of Osteopathy, gdzie odpowiada za program nauczania oraz nauczycieli prowadzących. Były wykładowca w Flanders International College of Osteopathy oraz były wykładowca na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instruktor licznych autorskich kursów i szkoleń z terapii manualnej oraz osteopatii, na których wyszkolił i wykształcił wiele tysięcy fizjoterapeutów. Naucza także na podyplomowych szkoleniach dla Osteopatów – Mastercourse.

Z upodobaniem studiuje klasyczne nauki ojca osteopatii A.T Stilla oraz nieustannie doskonali swoją wiedzę z anatomii, neurofizjologii czy biochemii. Jest zdania że doskonały Osteopata kształci i doskonali swoją wiedzę i umiejętności całe życie.

Program szkolenia:

Kompleksowe podejście do problemu dysfunkcji kręgosłupa ma dostarczyć kursantom wiedzy pozwalającej trafnie diagnozować i skutecznie leczyć, za pomocą technik osteopatycznych i terapii manualnej, patologie w obrębie kręgosłupa, takie jak:
 • dolegliwości w obrębie miednicy i stawów krzyżowo biodrowych,
 • rwa kulszowa, rwa udowa,
 • miejscowe zespoły bólowe,
 • zespoły rzekomokorzeniowe (np. zespół mięśnia gruszkowatego),
 • bóle napięciowe kręgosłupa, problemy wisceralne
 • bóle w obrębie żeber i klatki piersiowej,
 • bóle i zawroty głowy,
 • rwa ramienna,
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • różnicowanie dolegliwości promieniujących na obszar kręgosłupa z narządów wewnętrznych,
 • nauka przeprowadzanie wywiadu, integracji diagnostycznej wszystkich układów,
 • analizowanie i leczenie takich patologi jak: refluks, zgaga, bóle menstruacyjne, zespół jelita drażliwego itp.

Opis Szkolenia:

MODUŁ 1 - Kręgosłup Lędźwiowy i Miednica 1

Wstęp do Osteopatii i Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),
Anatomia – Budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.

Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa Lędźwiowego.

Badanie Kliniczne miednicy i kręgosłupa L-S w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej, w leżeniu na boku, w leżeniu na plecach i w leżeniu na brzuchu, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne.

Biomechanika – ruchomość, kręgosłupa w stosunku do miednicy, zasady Freyeta, funkcje kręgosłupa L-S, wzajemne relacje kręgosłupa L-S w stosunku do kończyn dolnych i narządów wewnętrznych.

Neurologia – unerwienie dysku, stawów międzykręgowych, opony twardej, unerwienie i unaczynienie segmentu ruchowego, dermatomy, miotomy sklerotomy, wiscerotomy kręgosłupa Lędźwiowego i miednicy.

Patologia – Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy i kręgosłupa, patologia krążka międzykręgowego, poziomy degradacji, mechanizm odżywiania dysku, klasyfikacja typów uszkodzeń dysku, różnicowanie przyczynowo-skutkowe bólów wysokiego, środkowego i dolnego kręgosłupa lędźwiowego, Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy.

Semiologia – Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy, dolegliwości wisceralne.
Techniki Tkanek miękkich:
 • techniki mięśniowo-powięziowe
 • globalne techniki powięziowe,
 • techniki easy/baind,
 • techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • techniki nasłuchu
Na powięź piersiowo-lędźwiowa, mięsień pośladkowy mały, średni i wielki, m. gruszkowaty, m. biodrowo-lędźwiowy, m. czworoboczny lędźwi, m. prostownik grzbietu i rotatory, naprężacz powięzi szerokiej, mm. rotatory zewnętrzne uda…
Techniki Stawowe:
 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach kręgosłupa.

MODUŁ 2 - Miednica 2 + Kręgosłup Piersiowy

Wstęp do Osteopatii i Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),
Anatomia – Budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.

Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber.

Biomechanika – ruchomość kręgosłupa Th oraz żeber, wzajemne wpływ żeber w stosunku do ruchomości klatki piersiowej i kręgosłupa, relacje kręg-żebro-dysk międzykręgowy.

Neurologia – unerwienie okolicy miedzyżebrowej, klatki piersiowej, struktur okołokręgowych kręgosłupa piersiowego, segment ruchowy, stawy międzywyrostkowe, relacje opona twarda a korzenie nerwowe, układ współczulny i przywspółczulny, unerwienie wisceralne.

Patologia – ból rzutowany z narządów wewnętrznych, dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, skolioza, patologie miedzystawowe kompleksu kręgowo-żebrowego, patologie pochodzenie odkręgowego.

Semiologia – wisceralny ból rzutowany, różnicowanie bólu żebrowego i kręgowego, zespół Th4, zespół I żebra, Przepona, kompleks kręgowo-żebrowy.
Techniki Tkanek miękkich:
 • Globalne i specyficzne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind
 • Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
 • Techniki Mobilizacji tk. miękkich
 • Techniki nasłuchowe
dla powięzi piersiowej, okolic międzyżebrowych, kompleksu łopatkowo-kręgowego, mięśni klatki piersiowej.
Techniki Stawowe:
 • mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje kręgosłupa piersiowego, żeber w siedzie, leżeniu na brzuchu oraz w leżeniu na plecach.
Przykładowe postępowanie w leczeniu najczęstszych dolegliwości kręgosłupa piersiowego i żeber.

MODUŁ 3 - Kręgosłup Szyjny + Jama Brzuszna

Wstęp do Osteopatii i Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),
Anatomia – Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjengo C2-C7. Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa, wyczuwanie bariery, punkty wskaźnikowe.

Biomechanika – Ruchomość C2-C7, napięcie powięzi szyjnej, wpływ kręgosłupa szyjnego na ruchomość chrząstki tarczowatej i kosci gnykowej , wzajemne relacje blaszki powięziowej szyi i kręgosłupa szyjnego. Ruchomość segmentów C0-C1 oraz C1-C2, napięcie więzadłowe, ruchy sprzężone, wpływ potylicy na kręgosłup szyjny, kręgosłup lędźwiowy i na miednice.

Neurologia – dermatomy, miotowy, sklerotomy kręgosłupa szyjnego, unerwienie mięśni okolicy szyi i karku, unerwienie Głowy i Twarzy, splot ramienny..

Testy bezpieczeństwa – dla kręgosłupa szyjnego, przeciwskazania i wskazania do manipulacji C2-C7.

Patologia: Ból rzutowany z narządów wewnętrznych, bóle głowy, zawroty głowy, dyskopatie kręgosłupa szyjnego głowy, rwa ramienna, miejscowe zespoły bólowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej, zmiany zwyrodnieniowe, ZZSK.

Semiologia: Badanie kręgosłupa szyjnego w siadzie, leżeniu na plecach, testy bezpieczeństwa, różnicowanie z bólem rzutowanym, różnicowanie bólu szyja – ramie.
Techniki Tkanek miękkich:
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki Rozluźniania pozycyjnego
 • Technika nasłuchiwania
 • Techniki easy/baind
Rejon powięzi karkowej, podpotyliczny, rejon głowy i twarzy, kompleks C0-C2, Dla mięśni MOS, pochyłych, nadgnykowych, podgnykowych, czworobocznego, mięśni przedkręgowych, oraz prostowników szyi.
TECHNIKI STAWOWE C0-C2:
 • Mobilizacje bierne
 • Mobilizacje czynne
TECHNIKI STAWOWE C2-C7::
 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • Manipulacje
TECHNIKI WISCERALNE:
 • Esica
 • Kątnica
 • Okrężnica wstępująca i zstępująca
 • TAM
 • Wątroba
 • Żołądek
 • Nerka

Nauka przeprowadzania celowego wywiadu, Układ autonomiczny i jego zależności. Integracja diagnostyczna i terapeutyczna, wzajemne zależności między układami. Analiza strukturalna miednicy i jej wpływu na resztę ciała.

MODUŁ 4 - Kręgosłup Szyjny + Integracja

Anatomia: Budowa segmentów C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadłowe, ukrwienie i unerwienie, napięcie powięziowe oraz mięśniowe, relacje potylica-kość krzyżowa oraz potylica-miednica. Nerw błędny, relacje i połączenia kręgosłupa szyjnego z problemami wisceralnymi.

Patologia: Zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres. odpowiedzi na pytania kursantów.
Techniki Tkanek miękkich:
 • Globalne techniki powięziowe
 • techniki Rozluźniania pozycyjnego
 • technika nasłuchiwania
 • Techniki easy/baind
TECHNIKI STAWOWE C0-C2:
 • Mobilizacje bierne
 • Mobilizacje czynne
TECHNIKI STAWOWE C2-C7::
 • Mobilizacje bierne
 • Mobilizacje czynne
 • Techniki harmoniczne
 • Manipulacje
ZAGADNIENIA:
 • Powtórzenie najtrudniejszych technik
 • Wywiad
 • Palpacja wielopłaszczyznowa
 • Badanie i leczenie kompleksowe - Wielopłaszczyznowe
 • GLOBALNE BADANIE OSTEOPATYCZNE - DYSFUNKCJA PIERWOTNA
 • Przykładowe postępowanie terapeutyczne przy takich patologiach jak: zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres.
Ramowy plan szkolenia:
 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-14.00
2019_02_MazurSzkolenia
2018_07_Still_Academy_Logo_Tlo_01
LOGO AUXILIUM_
2019_05_Humanicus_Logo_07

Formularz rejestarcji


logo with background